Բուկլետներ և Ֆլայերներ

Ձեզ ենք առաջարկում բարձր որակի բուկլետների պատրաստում, որի համար կարող ենք օգտագործել տպագրական ամենատարբեր եղանակները: Բուկլետի յուրահատուկ դիզայն ստեղծելիս հաշվի են առնվում նրա նպատակը և ուղղվածությունը, բովանդակությունը, պատվիրատուի ցանկություններն ու նախասիրությունները: Տպագրական պատվերը ընդունելուց հետո աշխատանքները իրականացնում ենք մաքսիմալ կարճ ժամանակահատվածում: